Win up to 100% scholarship on Aakash BYJU'S JEE/NEET courses with ABNAT Win up to 100% scholarship on Aakash BYJU'S JEE/NEET courses with ABNAT

JEE Main Toppers List: JEE Main 2023 Toppers List

JEE Main toppers list contains the list of all the candidates who secured 100 NTA score, along with category-wise toppers list who secured highest scores in their category. On this page, you can get the list of JEE Main (2023) toppers who appeared for the January session.

The JEE Main 2023 Session 2: Paper 1 of JEE Main 2023 session 2 was conducted by the National Testing Agency on 06, 08, 10, 11, 12, 13 and 15 April 2023.

JEE Main 2023 Toppers List – Session 2

The toppers list of JEE Main 2023 Session 2 released by the NTA along with final NTA scores. Candidates can check the complete list of toppers in JEE Main 2023 April session here.

S. No. Application No. Name of Candidate State NTA Score
1 230310124339 Singaraju Venkat Koundinya Telangana 100
2 230310286801 Kallakuri Sainadh Srimanth Andhra Pradesh 100
3 230310352290 Ishan Khandelwal Rajasthan 100
4 230310167803 Deshank Pratap Singh Uttar Pradesh 100
5 230310034589 Nipun Goel Uttar Pradesh 100
6 230310210373 Allam Sujay Telangana 100
7 230310481885 Vavilala Chidvilas Reddy Telangana 100
8 230310146952 Bikkina Abhinav Chowdary Telangana 100
9 230310666162 Suthar Harshul Sanjaybhai Gujarat 100
10 230310514113 Abhineet Majety Telangana 100
11 230310141436 Rishi Kalra Uttar Pradesh 100
12 230310112476 Punumalli Lohit Adhitya Sai Andhra Pradesh 100
13 230310400307 Raghav Goyal Haryana 100
14 230310263051 Kamyak Channa Chandigarh 100
15 230310411060 Tanish Singh Khurana Karnataka 100
16 230310099924 Ridhi Kamlesh Kumar Maheshwari Karnataka 100
17 230310180674 Guthikonda Abhiram Telangana 100
18 230310256940 Medapuram Lakshminarasimha Madhav Bhardwaj Telangana 100
19 230310332864 Soham Das West Bengal 100
20 230310129610 Paluri Gnana Kousik Reddy Telangana 100
21 230310127660 Ramesh Surya Theja Telangana 100
22 230310047826 Ashik Stenny Kerala 100
23 230310461879 Mrunal Shrikant Vairagade Maharashtra 100
24 230310366546 N.K.Vishwaajith Tamil Nadu 100
25 230310309237 Krish Gupta Rajasthan 100
26 230310311549 Rohit Vijaykumar Somani Maharashtra 100
27 230310148001 Dnyanesh Hemendra Shinde Rajasthan 100
28 230310210909 Mayank Soni Rajasthan 100
29 230310011254 Nived Ayilliath Nambiar Karnataka 100
30 230310241822 Nischay Agarwal Gujarat 100
31 230310242420 Gulshan Kumar Bihar 100
32 230310176703 Asteek Narayan Delhi (Nct) 100
33 230310376645 Apurva Samota Rajasthan 100
34 230310132455 Malay Kedia Uttar Pradesh 100
35 230310088534 C Mikhil Andhra Pradesh 100
36 230310532732 Amogh Jalan Delhi (NCT) 100
37 230310542321 Nimmakayala Dharma Teja Reddy Andhra Pradesh 100
38 230310434666 Duggineni Venkata Yugesh Andhra Pradesh 100
39 230310233253 Kaushal Vijayvergiya Gujarat 100
40 230310273976 Nandipati Sai Durga Reddy Telangana 100
41 230310536507 Evuri Mohana Sreedhara Reddy Telangana 100
42 230310514845 Dhruv Sanjay Jain Chhattisgarh 100
43 230310213980 Keshav Taparia Madhya Pradesh 100

JEE Main 2023 Session 2 Toppers

The below tables show the toppers list of JEE Main 2023 April attempt.

State-wise Toppers of JEE Main 2023

S. No. State Application No. Name Of Candidate NTA Score
1 Andaman And Nicobar Islands 230310399366 Anjali 99.3805127
2 Andhra Pradesh 230310286801 Kallakuri Sainadh Srimanth 100
3 Andhra Pradesh 230310112476 Punumalli Lohit Adhitya Sai 100
4 Andhra Pradesh 230310088534 C Mikhil 100
5 Andhra Pradesh 230310542321 Nimmakayala Dharma Teja Reddy 100
6 Andhra Pradesh 230310434666 Duggineni Venkata Yugesh 100
7 Arunachal Pradesh 230310009359 Arnav Singh 99.1451142
8 Assam 230310008361 Rashik Das 99.9643181
9 Bihar 230310242420 Gulshan Kumar 100
10 Chandigarh 230310263051 Kamyak Channa 100
11 Chhattisgarh 230310514845 Dhruv Sanjay Jain 100
12 Dadra And Nagar Haveli 230310512693 Priyanshu Mishra 99.2822935
13 Daman And Diu 230310375029 Chavhan Vaibhav Nandkishor 99.4697544
14 Delhi (NCT 230310176703 Asteek Narayan 100
15 Delhi (NCT) 230310532732 Amogh Jalan 100
16 Goa 230310044706 Atharva Vijay Naik 99.8259425
17 Gujarat 230310666162 Suthar Harshul Sanjaybhai 100
18 Gujarat 230310241822 Nischay Agarwal 100
19 Gujarat 230310233253 Kaushal Vijayvergiya 100
20 Haryana 230310400307 Raghav Goyal 100
21 Himachal Pradesh 230310018358 Harshit Jain 99.9122022
22 Jammu And Kashmir 230310030309 Tejas Singh 99.9119495
23 Jharkhand 230310242290 Ayush Kumar Singh 99.9956916
24 Karnataka 230310411060 Tanish Singh Khurana 100
25 Karnataka 230310099924 Ridhi Kamlesh Kumar Maheshwari 100
26 Karnataka 230310011254 Nived Ayilliath Nambiar 100
27 Kerala 230310047826 Ashik Stenny 100
28 Ladakh 230310159373 Zulfiqar Ali 98.2185038
29 Lakshadweep 230310025882 Lukmanul Hakeem 94.4734029
30 Madhya Pradesh 230310213980 Keshav Taparia 100
31 Maharashtra 230310461879 Mrunal Shrikant Vairagade 100
32 Maharashtra 230310311549 Rohit Vijaykumar Somani 100
33 Manipur 230310651709 Khumanthem Radhapyari Devi 98.1576104
34 Meghalaya 230310386962 Sourav Kumar Rai 99.7008207
35 Mizoram 230310126665 Lalbiakhlua 96.356201
36 Nagaland 230310002573 Uttaran Bose 96.5597329
37 Odisha 230310170226 Priyanka Sar 99.9854952
38 Outside India 230310057714 Anirudh Cheriyachanaseri Bijay 99.9702413
39 Puducherry 230310061626 V S Susi Krishna 99.9292015
40 Punjab 230310083816 Aakarsh D Reja 99.9982123
41 Rajasthan 230310352290 Ishan Khandelwal 100
42 Rajasthan 230310309237 Krish Gupta 100
43 Rajasthan 230310148001 Dnyanesh Hemendra Shinde 100
44 Rajasthan 230310210909 Mayank Soni 100
45 Rajasthan 230310376645 Apurva Samota 100
46 Sikkim 230310488696 Ajay Kumar Prasad 98.6513294
47 Tamil Nadu 230310366546 N.K.Vishwaajith 100
48 Telangana 230310124339 Singaraju Venkat Koundinya 100
49 Telangana 230310210373 Allam Sujay 100
50 Telangana 230310481885 Vavilala Chidvilas Reddy 100
51 Telangana 230310146952 Bikkina Abhinav Chowdary 100
52 Telangana 230310514113 Abhineet Majety 100
53 Telangana 230310180674 Guthikonda Abhiram 100
54 Telangana 230310256940 Medapuram Lakshminarasimha Madhav Bhardwaj 100
55 Telangana 230310129610 Paluri Gnana Kousik Reddy 100
56 Telangana 230310127660 Ramesh Surya Theja 100
57 Telangana 230310273976 Nandipati Sai Durga Reddy 100
58 Telangana 230310536507 Evuri Mohana Sreedhara Reddy 100
59 Tripura 230310012411 Rajdipa Sutradhar 99.7423662
60 Uttar Pradesh 230310167803 Deshank Pratap Singh 100
61 Uttar Pradesh 230310034589 Nipun Goel 100
62 Uttar Pradesh 230310141436 Rishi Kalra 100
63 Uttar Pradesh 230310132455 Malay Kedia 100
64 Uttarakhand 230310401519 Akshat Sharma 99.9851207
65 West Bengal 230310332864 Soham Das 100

JEE Main 2023 Female Toppers

Application No. Candidate Name State NTA Score
230310099924 Ridhi Kamlesh Kumar Maheshwari Karnataka 100
230310143426 A Lekhasree Karnataka 99.9986814
230310281018 Kukkala Aashritha Reddy Telangana 99.9986686
230310108777 Meesala Pranathi Sreeja Andhra Pradesh 99.997259
230310174215 Ramireddy Meghana Andhra Pradesh 99.9944732
230310023726 Medha Bhavani Girish Karnataka 99.9941001
230310075896 Paidala Vindhya Andhra Pradesh 99.9934033
230310160738 Suvvada Mounisha Naidu Andhra Pradesh 99.9933295
230310345202 Vaka Sri Varshitha Andhra Pradesh 99.9929362
230310095786 Himanshi Bhandari Rajasthan 99.9907646

JEE Main 2023 Category-wise Toppers – General

Application No. Candidate Name NTA Score
230310124339 Singaraju Venkat Koundinya 100
230310352290 Ishan Khandelwal 100
230310034589 Nipun Goel 100
230310481885 Vavilala Chidvilas Reddy 100
230310146952 Bikkina Abhinav Chowdary 100
230310514113 Abhineet Majety 100
230310141436 Rishi Kalra 100
230310400307 Raghav Goyal 100
230310263051 Kamyak Channa 100
230310411060 Tanish Singh Khurana 100
230310099924 Ridhi Kamlesh Kumar Maheshwari 100
230310180674 Guthikonda Abhiram 100
230310256940 Medapuram Lakshminarasimha Madhav Bhardwaj 100
230310332864 Soham Das 100
230310129610 Paluri Gnana Kousik Reddy 100
230310127660 Ramesh Surya Theja 100
230310047826 Ashik Stenny 100
230310311549 Rohit Vijaykumar Somani 100
230310148001 Dnyanesh Hemendra Shinde 100
230310011254 Nived Ayilliath Nambiar 100
230310241822 Nischay Agarwal 100
230310176703 Asteek Narayan 100
230310376645 Apurva Samota 100
230310132455 Malay Kedia 100
230310088534 C Mikhil 100
230310532732 Amogh Jalan 100
230310542321 Nimmakayala Dharma Teja Reddy 100
230310434666 Duggineni Venkata Yugesh 100
230310233253 Kaushal Vijayvergiya 100
230310536507 Evuri Mohana Sreedhara Reddy 100
230310514845 Dhruv Sanjay Jain 100
230310213980 Keshav Taparia 100

JEE Main 2023 Toppers – EWS

Application No. Candidate Name NTA Score
230310286801 Kallakuri Sainadh Srimanth 100
230310309237 Krish Gupta 100
230310273976 Nandipati Sai Durga Reddy 100
230310246220 Malpani Tushar 99.9985472
230310072859 Dumpala Paneendra Nadha Reddy 99.9972947

JEE Main 2023 Toppers – OBC NCL

Application No. Candidate Name NTA Score
230310210373 Allam Sujay 100
230310666162 Suthar Harshul Sanjaybhai 100
230310112476 Punumalli Lohit Adhitya Sai 100
230310461879 Mrunal Shrikant Vairagade 100
230310366546 N.K.Vishwaajith 100
230310210909 Mayank Soni 100
230310242420 Gulshan Kumar 100

JEE Main 2023 Toppers – SC

Application No. Candidate Name NTA Score
230310167803 Deshank Pratap Singh 100
230310241664 Komarapu Vivek Vardhan 99.9986276
230310116602 Amruthapudi Mourya Nandan 99.9759829
230310116271 Arijit Mandal 99.971757
230310231309 Kapil 99.9696085

JEE Main 2023 Toppers – ST

Application No. Candidate Name NTA Score
230310378987 Dheeravath Thanuj 99.9904065
230310187628 Udtyavath Sai Likhith 99.9613905
230310421122 Kunsoth Chandrashen Nayak 99.9562042
230310069359 Yash Vikas Sabale 99.9485986
230310545823 Ramavathu Grace Angel Bai 99.9370203

JEE Main 2023 Toppers – PwD

Application No. Candidate Name NTA Score
230310417512 Dipen Sojitra 99.995942
230310765433 Md Sahil Akhtar 99.9848042
230310333539 B Shashank 99.9642468
230310327224 Adithya Kaushik 99.8881893
230310552136 Ponnada Sanyasirao 99.7713992

Students can also check the session 1 toppers list below.

Also, check: What is NTA Score in JEE Main Results?

The JEE Main 2023 Session 1: Paper 1 was conducted by the National Testing Agency from 24 January to 1 February 2023. The JEE Main 2023 January session exam was conducted in 13 languages in 399 cities in India and 25 cities abroad by the NTA. As per the latest stats, more than 8 lakh candidates appeared for the JEE Main 2023 session 1.

The National Testing Agency (NTA) has announced the results for JEE Main 2023 Session 1 on the official website – jeemain.nta.nic.in. Candidates who have appeared for the first attempt of JEE Main 2023 can check their JEE Main 2023 results using their application number and date of birth. As per the results declared by NTA, here is the JEE Main 2023 session 1 topper list in all categories.

JEE Main 2023 Toppers List – Session 1

The list of JEE Main 2023 Session 1 toppers contains the list of students who got the 100 percentile in the exam. The below table shows the list of candidates who secured 100 NTA score.

S. No. Application No. Candidates Name NTA score
1 230310514113 ABHINEET MAJETY 100
2 230310532732 AMOGH JALAN 100
3 230310376645 APURVA SAMOTA 100
4 230310047826 ASHIK STENNY 100
5 230310146952 BIKKINA ABHINAV CHOWDARY 100
6 230310167803 DESHANK PRATAP SINGH 100
7 230310514845 DHRUV SANJAY JAIN 100
8 230310148001 DNYANESH HEMENDRA SHINDE 100
9 230310434666 DUGGINENI VENKATA YUGESH 100
10 230310242420 GULSHAN KUMAR 100
11 230310180674 GUTHIKONDA ABHIRAM 100
12 230310233253 KAUSHAL VIJAYVERGIYA 100
13 230310309237 KRISH GUPTA 100
14 230310210909 MAYANK SONI 100
15 230310366546 N.K.VISHWAAJITH 100
16 230310034589 NIPUN GOEL 100
17 230310141436 RISHI KALRA 100
18 230310332864 SOHAM DAS 100
19 230310666162 SUTHAR HARSHUL SANJAYBHAI 100
20 230310481885 VAVILALA CHIDVILAS REDDY 100

JEE (Main) 2023 Session 1 Results – Aakash BYJU’S Topper – Dhruv Sanjay Jain (100 Percentile)

JEE Main 2023 Aakash BYJU’S YT Toppers – First Attempt

Download the PDF to get the list of toppers in JEE Main 2023 Session 1. – Download PDF

Stay tuned to BYJU’S to get updates on the latest information about JEE Main. Also, get study materials, sample papers and previous years’ question papers at byjus.com.

Frequently Asked Questions – FAQs

Q1

How many students scored 100 percentile in the JEE Main 2023?

43 candidates scored 100 percentile in the JEE Main 2023 April session, the results of which were declared by the NTA.
Q2

How many students appeared for the JEE Main 2023 Paper 1?

As per the data released by NTA, a total of 8.8 lakh candidates, i.e., 94.83% of the 9.3 lakh applicants appeared for the JEE Main (2023) Paper 1 (April attempt).
Q3

What is the JEE Main (2023) NTA score?

NTA scores are normalised scores across multi-session papers and are based on the relative performance of all those who appeared for the examination in one session.

Comments

Leave a Comment

Your Mobile number and Email id will not be published.

*

*